Podmínky

NÁKUP ZAKÁZKY 
tra l’acquirente e la Farmacia Dott. Ciarcia Mele Srl


PODMÍNKY POUŽITÍ 
a
ochrana soukromí (zákon 675/96) a INFORMACE podle čl. 13 nařízení (EU) 2016/679 („GDPR“)

(verze 01-2018 / A)

ART 1. OGGETTO DEL CONTRATTO ON LINE E SUA DEFINIZIONE
„On-line“ kupní smlouvou se rozumí smlouva uzavřená na dálku, tj. Legální transakce týkající se movitého majetku nebo služeb uzavřená mezi:
————————————————————————————————————–
tam Farmacia Dott. Ciarcia Mele Srl, (tzv. od nynějška), což představuje „prodejce“,
se sídlem ve Via Roma, 20 Solopaca (provincie Benevento BN), Itálie;
(VAT number) Partita IVA IT01786760627   –  (Tax Number)  Codice Fiscale IT01786760627

a

"kupující“, (Tj. Od nynějška), což představuje„ spotřebitel “nebo„ zákazník “. 
————————————————————————————————————–
Smlouva je uzavřena jako součást systému prodeje na dálku organizovaného prodávajícím, který pro tuto smlouvu používá technologii dálkové komunikace nazvanou „internet“ nebo prodej „telefonicky“. 
Všechny smlouvy budou proto uzavřeny přímo prostřednictvím přístupu ze strany EUkupující al sito Internet corrispondente all’indirizzo www.globalpharmacy.it, ove, seguendo le indicate procedure, arriverà a concludere il contratto per l’acquisto del bene, da solo o con l’aiuto del personale della Farmacia Dott.Ciarcia Mele Srl.

ČLÁNEK 2. PŘEDMĚT TELEFONNÍ ZMLUVY A JEHO DEFINICE (telefonické objednávky)
L 'kupující kdo si nepřeje objednávat na webu, může objednávat telefonicky, hlasem.
Kupní smlouva telefonicky je dokončena, kdyžkupující contatta la Farmacia Dott.Ciarcia Mele Srl, comunica di voler procedere all’ordine formulando una proposta d’acquisto, fornendo i dati necessari per la procedura di registrazione, del proprio nominativo, indirizzo completo, recapito telefonico, e-mail, telefono portatile, dell’ordine di acquisto e della modalità di pagamento prescelta.
Vzhledem k obtížnosti vzájemného porozumění telefonicky, aby se zabránilo chybám při výběru produktů,kupující zavazuje se, že nám kromě obchodního jména dodá také kód MINSAN nebo čárový kód EAN nebo jakýkoli jiný kód, který jedinečně identifikuje produkt bez možnosti chyb.
Naši zaměstnanci však vytvoří účet na webu.kupující, s fiktivním heslem, obsahující jeho profil a provedenou telefonní objednávku.
L 'kupující můžete kdykoli přistupovat ke svému účtu, změnit heslo a zkontrolovat shodu s objednávkou.
Chcete-li získat přihlašovací údaje k účtu, stačí nám sdělit e-mailem nebo telefonicky.
Nepřijímáme vrácení za nesprávné dodané zboží ve srovnání s tím, co je objednáno, jedná se o povinnostkupující zkontrolovat soulad mezi objednanou položkou a částkou převedenou na objednávce.

 1. Upřesnění:
  Tento typ objednávky je pro nás komplikovanější a vystavuje nás možným chybám. 
  L 'kupující musí nám říct jméno, adresu, mobilní telefon a to, co chce koupit.
  Chcete-li se ujistit, že vám žádný produkt neunikne, je lepší nám sdělit čárové kódy produktu.
  Se non li comunica nessun addebito può essere fatto alla Farmacia Dott.Ciarcia Mele Srl.
 2. PLATBA:
  L 'kupující obdrží telefonický hovor nebo SMS nebo e-mail nebo WhatsApp s podrobnostmi objednávky, číslem naší POSTEPAY, kombinovaným daňovým řádem a částkou, která má být připsána.
  Nebo obdržíte podrobnosti o našem bankovním účtu k provedení převodu.
  Una volta ricevuta la telefonata o l’SMS o la e-mail,  l’ordine si intende confermato a tutti gli effetti di legge secondo quanto descritto su questo Contratto di Compravendita. 
  Jakmile obdržíme dohodnutou částku na naše účty, zašleme zboží a zprávu SMS s podrobnostmi doporučeného dopisu nebo sledovacího čísla.
 3. PŘIJETÍ ZAKÁZKY:
  Telefonický kupující také prostřednictvím návrhu na nákup rovněž prohlašuje, že si přečetl a přijal tuto prodejní a kupní smlouvu.

ČLÁNEK 3 PRODEJNÍ PODMÍNKY
Tyto podmínky prodeje zůstanou v platnosti, dokud je prodejcem nezmění konkrétní číslo verze.
Jakékoli změny podmínek prodeje budou účinné od okamžiku jejich zveřejnění na předchozích internetových stránkách s aktualizovanou verzí a budou odkazovat na prodeje uskutečněné od té doby.

ČLÁNEK 4. POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

 1. nepravdivá nebo vynalezená data
  to je přísně zakázánokupující vložit nepravdivé a / nebo vynalezené a / nebo fantazijní údaje do registračního postupu nezbytného k aktivaci procesu plnění této smlouvy a souvisejících dalších sdělení.
  Osobní údaje a e-mailová adresa musí být výhradně jejich skutečnými osobními údaji, nikoli třetími stranami, nebo fantazií.
  Je výslovně zakázáno provádět dvojí zápisy odpovídající jedné osobě nebo zadávat údaje třetích stran.
  La Farmacia Dott.Ciarcia Mele Srl si riserva di perseguire legalmente ogni violazione ed abuso, nell’interesse e per la tutela dei consumatori comuni e dei propri diritti.

  NB S přímou registrací přes Profil na Facebooku, musíte zajistit, aby vaše údaje v profilu byly pravdivé, přesné a úplné. 
  Velmi často nejsou a generují se chyby.
  Facebook data jsou ve skutečnosti zkopírována pro vytvoření vlastního účtu na našem webu.
 2. přijetí obecných podmínek
  L 'kupující se zavazuje a zavazuje se, jakmile bude dokončen online nákup, vytisknout a zachovat stávající PLATEBNÍ DOHODU, PLATEBNÍ PODMÍNKY a DODACÍ A NÁKLADY, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a které již budou v tomto povinném kroku nákupu, jakož i specifikacích zakoupeného produktu již prohlíženy a přijaty, aby plně splnily podmínku uvedenou v článcích 3 a 4 italského legislativního nařízení N ° 185/1999.
 3. přijímání postupů dodání zboží
  L 'kupujícípo potvrzení objednávky se zavazuje a zavazuje:
  i.    attendere o verificare l’arrivo del CORRIERE o del postino, accettare e ritirare la merce in consegna;
  ii.    verificare gli avvisi di tentata consegna da parte del CORRIERE:
  sia cartacei lasciati nella buca delle lettere, sia incollati accanto al nome, porta, citofono, etc.,  sia tramite e-mail o telefonici;
  iii.    ritirare il pacco presso i depositi di giacenza nel caso il ritiro a domicilio non sia andato a buon fine;
  iv.    fornire l’indirizzo ed il nominativo corretto per la consegna e controllare che all’esterno del luogo di  consegna vi sia applicato correttamente e chiaramente il nominativo fornito, altrimenti               s’impegna a provvedere.
  v.    essere rintracciabile al numero telefonico fornito e di rispondere anche se il numero chiamante è sconosciuto o anonimo, perché potremmo essere noi o il CORRIERE a contattarlo;

                vi.    verificare gli strumenti di comunicazione SMS, E-MAIL, WATHSAPP, FACEBOOK e quanto altro a noi comunicato, per essere rintracciato dal CORRIERE o da noi in caso non riusciamo a contattarlo
                                             jinými prostředky;

           vii.    controllare anche la cartella SPAM della propria e-mail per evitare che i sistemi di protezionescartino la posta in arrivo, nostra o del vettore;

            viii.    comunicare e relazionare con il CORRIERE o le Poste o con noi, per facilitare la consegna o risolvere eventuali problemi e per agevolare la riuscita della consegna;

            ix.    VŽDY řečeno, v okamžiku vyzvednutí zásilky nebo zboží, před okamžikem, kdy je požadován podpis pro přijetí, ať už je obal neporušený nebo rozbitý, mohou být případně tato formulace:

                1 vizuálně neporušený balíček:   "Kontrolní rezerva, neporušený balíček"

               2- Vizuálně poškozený obal:   "Kontrolní rezerva, poškozený obal"

               3 balení s otevřeným krytem:        "Kontrolní rezerva, otevřená zásilka"

              4 vizuálně mokré balení:        “riserva di controllo,  pacco bagnato”

Stručně řečeno musí být zaznamenány všechny anomálie, které se vyskytnou při porodu.
Znění musí být napsáno buď na papírovém dokumentu, nebo na digitálním terminálu před podpisem, i když COURIER říká, že to nelze udělat, není místo, je ve spěchu, začíná protestovat. 
La mancata apposizione, solleva la Farmacia Dott.Ciarcia Mele Srl da qualsiasi responsabilità per quanto consegnato.
L 'kupující přebírá veškerou odpovědnost a za škodu nebo krádež způsobenou společností CORRIERE nebo třetími stranami zůstává jeho odpovědnost.
Postaráme se o to, abychom zasáhli s přepravcem a požádali o vrácení peněz v případě jeho zjevnosti a udělali vše, co je v našich silách, abychom usnadnilikupující.

(Toto vám nikdo nikdy neřekne: 
Připojte „rezervu“ je vaše povinnost a právo, které musí být vždy provedeno s jakoukoli dodávkou zboží jakékoli společnosti.

Přepravci se snaží vyhnout této „rezervě“ příjemce, protože jejich nepřipojení je zbavuje jakékoli odpovědnosti za to, co bylo dodáno.
Při doručování balíčku vám COURIER vždy spěchá a otráví vás, když mu řeknete, že chcete vložit „rezervu“. Nenechte se zastrašit, je to vaše právo! )

ČLÁNEK 5 FISKÁLNÍ PŘÍJEM A FAKTURA
Zboží se prodává bez potvrzení a bez faktury. 

Prodej hmotného zboží soukromým osobám prostřednictvím nepřímého elektronického obchodování je spojen s prodejem na dobírku, pro který existuje osvobození od fakturace podle čl. 22 odst. 1 č. 1 nařízení prezidenta č. 633/1972 
a povinností potvrzení o přijetí a přijetí daně podle článku 2 nařízení prezidenta č. 696/1966.
Správa provádí anotaci tržeb přímo v rejstříku poplatků uvedených v čl 24 nařízení prezidenta 633/1972.

Chcete-li obdržet potvrzení nebo fakturu, musíte nejprve vyplnit fázi registrace 
pole vyžadovaná a požadovaná zákonem, která zahrnují:

Jméno a příjmení nebo název společnosti
fakturační adresa, 
dodací adresa zboží, 
daňový zákon 
nebo v případě společností daňový kód a číslo DPH.

Potvrzení nebo faktura musí být vyžádána při objednávce v poli NOTES;
nebo s kontextuální komunikací k objednávce, e-mailem na adresu 
ordini@farmacia-ciarcia.it ; nebo KONTAKTUJTE NÁS, nebo nás informujte telefonicky.

 1. Faktura bude vystavena až po přijetí platby;
 2. na Mezinárodní zásilky faktura je vystavena automaticky, aniž by bylo nutné o ni požádat, protože je to v pravidlech dovozu / vývozu povinné;
 3. Po vystavení dokladu není možné vystavit fakturu za stejnou objednávku;
 4. Italská daňová agentura usnesením 107 ze dne 4. července 2001 stanovila, že:
  faktury (i když jsou zasílány e-mailem) jak osobě, která je vystavuje, tak osobě, která je obdrží, jsou povinny je uchovávat na papíře a zaznamenávat je do účtů;
 5. L 'kupující solleva la Farmacia Dott.Ciarcia Mele Srl da ogni responsabilità derivante dall’emissione di documenti fiscali errati, a causa di errori nei dati forniti dall’kupující.
  Za jejich přesnost a správné vložení odpovídá výhradně kupující.

ČLÁNEK 6 PRÁVO NA ODSTOUPENÍ BUYER
Produkty prodávané online jsou zásadně rozlišovány na zboží podléhající zkáze a zboží, které se rychle kazí.
V první kategorii jsou produkty, které mohou být citlivé na přepravu, skladování a otevírání (příklad: kosmetika, potraviny).
Kosmetika a jídlo k nám přicházejí přímo od dodavatele, v jejich distribučním cyklu je zaručena odpovědnost a profesionalita, kterou může poskytnout pouze lékárník, zajištění jejich sledovatelnosti, správnosti přepravy, řádného skladování a manipulace a jejich nedotknutelnosti, správná přepravní a skladovací teplota.

 1. Mezinárodní doprava výběr není možný.
 2. kosmetika
  Pokud jde o kosmetiku, konkrétně make-up, nemůžeme akceptovat vrácení s důvody, které se týkají barev nebo líbivosti.
  Tabulky barev jsou viditelné na webových stránkách a je uvedeno, že barvy vytištěné na časopisech, fotografiích nebo vyhodnocené na monitoru počítače nemusí odpovídat skutečnosti. 
  Nákup zůstává výhradní odpovědností společnostikupující.
  Per quanto riguarda la linea Covermark, inoltre, è indicato che, a pagamento, la Farmacia Dott.Ciarcia Mele Srl invia una tabella TEST colori reali in pasta, completa ed esaustiva, per poter provare sulla pelle i prodotti richiesti.
  NB non si può scegliere una colorazione su un monitor pc, in televisione o su stampa, è logico che i colori non possono corrispondere a quelli dei colori reali. Anche questi ultimi cambiano nuance a seconda del colore e della tipologia della pelle.  La colorazione dei cosmetici va provata sulla pelle!
 3. Otevřít primární balíčky:
  Balení citlivých výrobků po jejich porušení, kontaktu s kyslíkem ve vzduchu nebo ještě horším dotykem prstů nebo jiným znečištěním ztratí záruku kvality, záruku sterility a tím i záruku bezpečnost poskytovaná výrobcem a výrobky nelze prodat ostatním.
  Nepřijímáme vrácení produktů, do kterých byl obal otevřen nebo u kterých byly porušeny pečeti primárního obalu.
  Existují metody, jak zajistit, aby k tomu došlo, i když se jeví jako neporušené, včetně otisku prstu nebo chemicko-fyzikální analýzy.
  V případě vrácení musí být tyto výrobky ze zákona zaslány k termodestrukci, protože jsou porušeny možným trestným činem přidání cizích látek nebo nahrazení produktu nebo přidání toxických látek.
  UPOZORNĚNÍ V případě otevřeného primárního balení nevracíme žádné zboží, protože produkt již není prodáván.
  (Také byste nebyli šťastní, kdybychom vám zaslali produkt otevřený a odmítnutý ostatními).
 4. Uzavřené primární a / nebo nebalené balíčky:

       i.    La spedizione della merce dalla Farmacia all’kupující, viene consegnata dopo pochi giorni, tramite CORRIERE o Poste Italiane. Il trasporto, potrebbe alterare lo stato della confezione, facendolo sembrare usato o vecchio, anche se l’imballaggio viene eseguito a regola. Per questo motivo non accetteremo resi con la causale “confezione sgualcita o maltrattata” .

      ii.    In alcuni casi, con prodotti particolarmente sensibili, non possiamo accettare il reso, nemmeno se il pacco è integro. C’è molta differenza, tra la consegna all’acquirente (che avviene in qualche giorno) e quando un pacco viene rimandato indietro al mittente.
V případě odmítnutí zásilky se jedná o dvojitý návrat (zpáteční let).
Bisogna considerare: il ciclo di tempo, la manipolazione, lo scuotimento e lo stoccaggio, che possono danneggiare ancor di più le confezioni, rendendole invendibili.
Importantissime sono le variazioni termiche in base alle condizioni climatiche, i prodotti cosmetici o alimentari o sensibili in genere, possono subire variazioni di temperatura che
mohl změnit perfektní stav uchování.

La Farmacia Dott.Ciarcia Mele Srl, non può assumersi la responsabilità della corretta conservazione dei prodotti, effettuata dal CORRIERE o dalle Poste Italiane, non potendo controllare la catena di consegna e di stoccaggio.
Z těchto důvodů, i když je obal neporušený, lze zakoupené produkty vrátit pouze s předchozím oznámením, s platným důvodem a relativním oprávněním k vrácení, které provedeme.
Il prodotto eventualmente restituito deve essere integro e assolutamente non sgualcito  o sciupato. Non devono essere state aperte le confezioni, anche se non sigillate e in nessun modo i prodotti devono essere stati provati o toccati all’interno della scatola che li contiene.
V tomto případě náklady na zpáteční dopravu vždy nesekupující.

ART 7. DIRITTO DI RECESSO DELL’ACQUIRENTE   –    PROCEDURA
Il diritto di recesso si esercita con l’invio, entro il termine previsto di 14 giorni, di una comunicazione scritta all’indirizzo della sede del venditore  (Farmacia Dott.Ciarcia Mele Srl via Roma, 20 cap 82036 Solopaca BN) mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante telegramma.
Lze to očekávat e-mailem na adresu mciarcia@libero.it   za předpokladu, že je potvrzeno doporučeným dopisem s potvrzením o přijetí do následujících 48 hodin.
Je nezbytné shrnout: vaše údaje, číslo objednávky, jakož i jednotlivé produkty, na které se stažení vztahuje, platný důvod pro vrácení.
Il tutto entro 14  giorni lavorativi dalla data di ricezione della merce.
Nesprávný postup a nesprávné sestavení údajů ruší právo na odstoupení. Lhůta pro odstoupení končí po 14 dnech.
Postup návratu bude řízen námi prostřednictvím našich přidružených COURIERS.
Není možné provést návrat nezávisle na systémukupující.

ART 8. DIRITTO DI RECESSO del VENDITORE
Qualora il venditore, rappresentato dalla Farmacia Dott.Ciarcia Mele Srl :

 1. je si vědom všech chyb v transakci v důsledku selhání softwaru virtuálního úložiště
 2. je si vědom pouhé chyby pracovníků pověřených správou webu, vkládáním údajů v front-office i back-office,
 3. věří, že transakce by mohla poškodit stejného prodejce,

může odstoupit od smlouvy.
Výběr bude oznámenkupující e-mailem nebo telefonem nebo SMS, což dává správnou motivaci.
V tomto případě částka již zaplacenákupující.
All 'kupující nebudou uznány žádné škody ani náhrady, nebudou uznány žádné zájmy jakéhokoli druhu.

ČLÁNEK 9 POJIŠTĚNÍ ZBOŽÍ
Rozbití zboží uvnitř obalu je velmi vzácné.
U produktů, které jsou ohroženy rozbitím (kapaliny, parfémy, sklo) nebo velmi drahých výrobků nebo velmi těžkých nebo choulostivých produktů, důrazně doporučujeme požádat o pojištění.
Náklady si vyžádejte předem na ordini@farmacia-ciarcia.it

ČLÁNEK 10 VYROBENÉ NEBO CHÝBENÉ VÝROBKY
Výrobky jsou baleny v dobrém stavu podle pokynů přepravce, jsou před dodáním na přepravce zkontrolovány a vyfotografovány a jejich dokonalý stav je zaručen v době odjezdu.

 1. Produkty dorazily rozbitépokud se produkty z důvodu přepravy zlomí, mohou být vráceny do 3 dnů od obdržení pouze na základě oznámení e-mailem na adresu mciarcia@libero.it a související povolení k návratu od nás, samozřejmě na naše náklady.
  Prosím, informujte nás co nejdříve a my vám dáme pokyny, jak to udělat.
  Postaráme se o odeslání nového produktu a vrácení starého produktu. 

  Je nutné zaslat více fotografií (z různých úhlů) rozbitého produktu a vnějšího obalu, ověřit poškození a ověřit odpovědnost dopravce.
  Nevyhazujte nic, COURIER přijde s novým produktem, ke kterému budete muset vrátit starý za vhodné ověření.
  U tekutých produktů zkuste dostat vše do pohybu.
  Poté vše, co dorazilo (vnější a uzavřené obaly), vložte do vzduchotěsné obálky a svěřte jej COURIERU.

  V případě nepřítomnosti nebo nedostupnosti náhradního produktu vydáme kreditní VOUCHER stejné hodnoty, který bude použit v budoucí objednávce.
  Vrácení peněz nebude provedeno.
  Neakceptujeme vrácení za rozbité produkty v důsledkukupující.
 2. Výrobky chybí v balení
  Výrobky jsou před odesláním zkontrolovány a vyfotografovány.
  Pokud v balení nejsou žádné produkty, musíte nás co nejdříve informovat a my vám zašleme, co chybí.
  Zároveň budeme muset podat stížnost na úřady a zjistit, co se stalo.
 3. Poškozené vnější obaly
  V případě poškození vnějšího obalu,kupující, v době dodání, je povinna učinit příslušné písemné výhrady na papírových formulářích přepravce nebo na digitálním terminálu s elektronickým psaním a okamžitě nás informovat.
  Je to povinnostkupující rezervace vždy uvádějte, a to jak v případě, že balíček přijmete, tak v případě, že jej nepřijmete.
  Používané věty jsou rituální věty, se kterými souhlasí všichni dopravci  
  (příklad: „rozbité balení, odmítnutí dodávky“ nebo „rozbité balení, přijímám dodávku, která podléhá kontrole zboží“), stejný postup platí pro jiné situace, jako je „mokré balení“, „neoprávněné balení“, „balení s nesprávným příjemcem“.
  Pozn .: Jedná se o povinné povinnosti týkající se sankce propadnutí jakéhokoli práva týkajícího se možného problému se zbožím nebo přepravou.
 4. Nepoškozený vnější obal
  I v případě balení, jehož vnější obal je při dodání zjevně neporušený, MUSÍTE VŽDY psát, pod dodacím listem, že vás nutí podepsat potvrzení o přijetí nebo na digitálním terminálu,
  formulace:    "Kontrolní rezerva, neporušený balíček" z následujících důvodů.

  L 'kupující neví o všech problémech spojených s obchodními transakcemi ani o příslušných právních předpisech, pro které podepisuje účtenku "V dobré víře" možná tlačí přepravce, který je ve spěchu.
  Je snadné si nevšimnout, že vedle pole pro podpis přidává odesílatel malé slovo: "Přijímám bez výhrady".
  Tento malý trik zvedá přepravce od právní odpovědnosti.

  UPOZORNĚNÍ : Ci possono essere furti o manomissioni, fatti sia dal personale dello spedizioniere o da persone esterne (è già capitato) in cui la  confezione esterna è stata violata, aperta, prelevata merce e richiusa con lo stesso involucro dello spedizioniere o con lo stesso nastro adesivo per sigillare l’imballaggio.
  V tomto případě si nikdo nemůže všimnout akce podvodu, pouhým pohledem na balíček zvenku.
  Dokonce i pro odborníka by se zdálo, že obal je neporušený, zatímco uvnitř by to mělo za následek částečné nebo úplné odstranění zboží. 
  Mohou existovat závažnější případy, jako je manipulace s původními produkty nebo jejich nahrazení nebo změna pro účely trestné nebo teroristické.

  Pokud se však tyto případy objeví, zákon připouští, že existuje řešení, jak uplatnit nárok na COURIER,kupující musí:
  1) napsali klauzule o „kontrolní rezervě“;
  2) denunciare il danno appena conosciuto e comunque non oltre otto giorni dal ricevimento, a mezzo di lettera raccomandata a.r. (art. 1698 c.c.) e darne subito  comunicazione tramite e-mail alla Farmacia Dott.Ciarcia Mele Srl corredata possibilmente da foto  da diverse angolazioni del pacco esterno e della  merce interna, in modo da avviare anche noi un procedimento a carico del CORRIERE o di ignoti.

  Pozn .:  Jedná se o povinné závazky, jinak ztráta jakéhokoli práva týkajícího se možného problému se zbožím nebo zásilkou.

  Náklady a zboží budou v plné výši uhrazenykupující oppure sarà inviata di nuovo la merce mancante a completo ripristino dell’ordine, solo dopo  gli opportuni accertamenti e la conseguente bontà della denunzia.
 5. Azioni fraudolente da parte dell’ acquirente
  Mějte na paměti, že se vyhnout dokupující podvodné jednání, zboží a obal, jsou před přiřazením COURIERU náležitě vyfotografovány, zváženy a změřeny speciálními elektronickými nástroji.
  Během přepravního řetězce provádí dopravce také příslušné fyzické a fotografické průzkumy. Tato sada technických informací a fotografií zůstává soudnímu orgánu k dispozici pro nezbytné kontroly.
  V případě podvodného vyšetřování bude příslušným orgánům okamžitě podána trestní oznámení.

ART 11. DATA DI SCADENZA DEI COSMETICI
Kosmetika specifickým způsobem neukazuje datum exspirace, protože začíná od prvního otevření primární obálky, od okamžiku, kdy produkt, tj. Produkt, přijde do styku s kyslíkem vzduchu.
Na vnějším obalu je ve skutečnosti uveden mezinárodní symbol „otevřené nádoby“, který ukazuje měsíce, ve kterých je produkt platný od okamžiku otevření. 


ART 12. COSTO SPEDIZIONE FORFETTARIO e SPEDIZIONE GRATUITA
Produkty, které prodáváme, jsou znovu načteny s nízkou marží, aby se udržel agresivní internetový trh, takže náklady na dopravu mají významný dopad.
Abychom však mohli potkat zákazníky, založili jsme paušální cena ve prospěchkupující.  Esempio:  per le spedizioni in Italia continente escluso isole e zone particolari, fino a 2  Kg facciamo pagare solo 3,90 € (mentre a  noi viene a costare circa 6,50€), anche per le spedizioni  di peso maggiore il prezzo è forfettario.

Od března 2016 jsme se rozhodli uvolnit poštovné pro objednávky do 2 kg a nad 70,00 eur.

U zásilek v zahraničí neexistuje žádná sleva na přepravní cenu.

V případě jakýchkoli výnosů, náklady zruší zisk, skutečně způsobí neoprávněnou ztrátu, z těchto důvodů jsme zjistili případy, kdy paušální náklady a doprava zdarma zaniknou.

 1. Případy, ve kterých končí paušální nebo bezplatná cena a musí být zaplacena celá částka zásilky:

   i.    In caso di annullamento dell’ordine da parte dell’kupující, quando esso sia stato già spedito o del suo mancato ritiro dal CORRIERE o Poste o Dogana, con conseguente ritorno al mittente, decade l’omaggio del costo di spedizione. La Farmacia Dott.Ciarcia tratterrà il costo totale della  spedizione senza agevolazioni.

   ii.    In caso di restituzione di un prodotto non dovuta a difetti o rotture o un errore della 
    Farmacia Dott.Ciarcia Mele Srl, decade l’omaggio del costo di spedizione. La Farmacia Dott.Ciarcia Mele Srl tratterrà il costo totale della spedizione senza agevolazioni.

ART 13. IMBALLAGGIO
Aby se udržela konkurenceschopná cena, probíhá balení produktů, aby se ušetřil prostor a hmotnost. Na druhé straně jsou výrobky již vybaveny vlastním obalem, který zajišťuje celistvost vnitřního produktu, i když mohou být sám sebe při dodání doručeny. L 'kupující bere na vědomí a přijímá.
Una spedizione con imballaggio particolare, rigido o scatolato, va preventivamente concordata con la Farmacia Dott.Ciarcia Mele Srl ed è a spese dell’kupující jak náklady na balení, tak zvýšení přepravních a mzdových nákladů.

 1. Recyklované obaly
  Za účelem úspory nákladů jsme se rozhodli použít recyklované obaly.
  To se pro hospodářství stává ekonomickou úsporoukupující, (ale také s ohledem na životní prostředí, na které jsme zvláště citliví),
  L 'kupující bere na vědomí a přijímá.
  Zásilka s novým, pevným nebo krabicovým obalem musí být předem dohodnuta a je na nákladykupující jak náklady na balení, tak zvýšení přepravních a mzdových nákladů.
 2. Balení dárkového balíčku

                                        i.    Standardní dárkové balení
V případě, žekupující chcete, aby bylo zakoupené zboží zabaleno v balení
dárek může požadovat při objednávce zaškrtnutím příslušného políčka, bude objednávka
načten s malým poplatkem, který se přidá k celkovým nákladům a je viditelný v košíku.
Pokudkupující uzavřít objednávku bez zaškrtnutí políčka „dárkový balíček“ a poté požádat o dárkový balíček v poznámkách, může prodávající požádat o kredit s „dodatečnou platbou“ částky, která nebyla v objednávce zaplacena.

Dárkové balení bude zabaleno podle kritéria stanoveného čas od času, také na základě dostupného materiálu, obsahu balíčku, opakované dovolené, jakýchkoli údajů okupující řekněte nám to v poznámkách.

Aby výše uvedené dárkové balení zůstalo neporušené, připojujeme druhé balení. Pokud by toto balení změnilo tvar a hmotnost, spadající do kategorie vyšších přepravních nákladů, budou vyžadovány další náklady, které budou hrazeny zvláštním postupem na místě.

                                       ii.    Personalizovaný dárkový balíček
V případě, žekupující Pokud požadujete speciální nebo personalizovanou dárkovou krabičku, je logické, že by měla být vyžádána předem během objednávky, s uvedením charakteristik písemně nebo stanovením telefonicky nebo e-mailem.

Aby bylo výše uvedené dárkové balení zachováno, přidáme a
druhé balení, které bude samozřejmě větší jak objem, tak i
hmotnost měnící přepravní náklady.
Zásilka se zvláštním obalem (nová, speciální, pevná nebo v krabici)
je na úkorkupující, a předpokládá jak náklady na balení, tak i zvýšení přepravních nákladů v důsledku tvaru a hmotnosti a mzdových nákladů.
Další náklady budou muset být uhrazeny příslušným postupem na místě.

ART 14. PAGAMENTO SUPERIORE AL VALORE DELL’ORDINE 
V případě objednávky zadané a zaplacené zvýšeným způsobem (např .:kupující accredita una somma superiore all’effettiva somma da pagare), la Farmacia Dott.Ciarcia Mele Srl emetterà un VOUCHER di credito per la differenza che potrà essere riscosso in un successivo ordine. 
La Farmacia Dott.Ciarcia Mele Srl non emetterà rimborsi tramite invio di denaro p.es. accrediti PostePay, bonifici bancari etc. in quanto ci sarebbe un aggravio di costi, di tempo e di gestione.
Vrácení peněz nebude provedeno.

ART 15. IN CASO DI MANCATO RITIRO
Purtroppo sono molte le persone che, inspiegabilmente, ordinano merce e la rifiutano pur essendo consapevoli di aver concluso ed accettato un contratto con la Farmacia Dott.Ciarcia Mele Srl.
Jsme připraveni řešit jakýkoli problém uspokojením potřebkupující ale jakmile je smlouva uzavřena, přebíráme všechny povinnosti a povinnosti, které z toho vyplývají, takže požadujeme, aby také plnilakupující odběratel této smlouvy o prodeji a koupi.

 1. Záloha (kreditní karta, zpětná platba, bankovní převod, Paypal, Hipay)
  Odmítne-li kupující zboží při příjezdu z jakéhokoli důvodu, který není sjednán, nebo jsou poskytnuty nesprávné údaje týkající se přepravy a zboží se vrací zpět odesílateli nebo ve skladu u COURIER, nebo není usnadněno dodání COURIER nebo poštovního úřadu. dodávka není úspěšná nebo zboží není vybráno na celnici, kupující přebírá odpovědnost:

    i.    di pagare comunque il valore dell’intero ordine più le spese di spedizione e di riconsegna al mittente, più eventuali oneri e tasse doganali anche se queste fossero state originariamente pattuite gratuite.

   ii.    s’impegna altresì a pagare gli eventuali costi quali giacenza presso i depositi, eventuali danni ed i costi aggiuntivi di gestione sia del CORRIERE che della Farmacia Dott.Ciarcia Mele Srl.

La merce rimarrà 30 giorni a disposizione presso la Farmacia Dott.Ciarcia Mele Srl per una nuova spedizione all’kupující.
L 'kupující può contattare la Farmacia Dott.Ciarcia Mele Srl per avere una nuova spedizione e si assume l’onere di pagare tutto quanto detto sopra più le nuove spese di spedizione e di gestione anche se queste fossero state originariamente pattuite gratuite.
Po 30 dnech od vrácení zásilky bez reklamacekupující perde qualsiasi diritto e la merce ritornerà a completa disposizione della Farmacia Dott.Ciarcia Mele Srl.

 1. Hotovostní platba při dodání (dobírka)
  Vzhledem k mnoha problémům, které jsme měli, jsme se rozhodli neuskutečnit dodávky s tímto typem platby. Řada lidí udělala rozkaz a pak to nepřijala, nebo se nepovažovala za doma, což způsobilo, že náklady na dopravu na nás dopadly.
  Případně můžete doplnit náš Postepay u tabáku nebo na poště (viz platba s Postepay).

ČLÁNEK 16 NÁHRADA ZRUŠENÝCH OBJEDNÁVKŮ

 1. Annullamento da parte dell’acquirente (previo avviso e relativa autorizzazione) 
  Kdyžkupující intende annullare un ordine effettuato, bisogna chiedere l’autorizzazione alla Farmacia Dott.Ciarcia Mele Srl secondo il diritto di recesso di cui all’articolo 5.

  i.    Ordini pagati anticipatamente con carte credito, carte di debito, Postepay, Paypal, Hipay, Multisafepay 
V případě zrušení nebo odmítnutí objednávky:
- Pokud před odesláním, nakupující celá zaplacená částka je připsána na váš platební systém.
Se per problemi tecnici dovuti al circuito interbancario non sarà possibile, sarà accreditato un voucher di pari valore della sola merce da spendere sul sito della Farmacia Dott.Ciarcia Mele Srl.
- Pokud je po zásilce připsán poukázkou:
částka zaplacenákupující detratto  il 10% del valore, più le spese di
vrácení přepravy zboží plus manipulační poplatky 
praktik COURIER, celní poplatky, náklady na sekretářku a případné škody.
NB kosmetické nebo citlivé výrobky musí mít neporušenou pečeť, jinak ji nebudeme shromažďovat ani nevracet

ii.    Objednávky placené bankovním převodem
V případě zrušení nebo odmítnutí objednávky:
– Se prima della spedizione, sarà accreditato un voucher di pari valore della sola merce da spendere sul sito della Farmacia Dott.Ciarcia Mele Srl oppure sarà effettuato un bonifico dell’importo pagato dall’kupující odečíst 10% hodnoty, jako náhrada za provozní náklady plus náklady na převod.
Pozor: mezinárodní převody mimo EU stojí hodně.
- Pokud je po zásilce připsán poukázkou:
částka zaplacenákupující detratto  il 10% del valore, più le spese di
vrácení přepravy zboží plus manipulační poplatky 
praktik COURIER, celní poplatky, náklady na sekretářku a případné škody.
NB kosmetické nebo citlivé výrobky musí mít neporušenou pečeť, jinak ji nebudeme shromažďovat ani nevracet

 1. Zrušení prodejcem La Farmacia Dott.Ciarcia Mele Srl ha facoltà di risolvere unilateralmente il contratto stipulato dandone semplice comunicazione all’kupující také prostřednictvím e-mailu nebo SMS s uvedením příslušných důvodů. 
  La Farmacia Dott.Ciarcia Mele Srl ne ha diritto anche nel caso di un errore del sistema informatico.
  V tomto případě pouze částka, kterou již zaplatilkupující, nelze požadovat žádnou jinou částku ani náhradu, nebudou uznány žádné zájmy jakéhokoli druhu nebo náklady na náhradu škody.

       i.    Per ordini pagati anticipatamente con carte credito:
v případě úplného zrušení(pokud to mezibankovní platební systém umožňuje),kupující zaplacená částka bude připsána na účet.
v případě částečného zrušení, (dove il sistema interbancario di pagamento lo permette), verrà accreditato l’importo non utilizzato,   (ciò si verifica quando alcuni prodotti ordinati e pagati non sono più presenti in magazzino o quando alcuni prodotti non sono più reperibili).

Pokud je ve vašem profilu stav objednávky „REIMBUROVANÝ“, bude to znamenat, že reverzní operace byla provedena v bankovním okruhu a byla jím autorizována. L 'kupující obdrží také e-mail s odkazem na objednávku se stavem „REFUNDED“.
Pokud vrácení peněz není možné, bude VOUCHER připsán na útratu na webu.

NB La Farmacia Dott.Ciarcia Mele Srl rassicura i propri clienti sulla bontà delle operazioni e che esse vengono effettivamente eseguite da parte nostra. Naturalmente non possiamo assumerci la responsabilità di eventuali problemi o ritardi del circuito interbancario, in ogni caso, basta avvisarci e faremo tutto il possibile per farvi riaccreditare l’importo pagato. Con noi dovete sentirvi tranquilli.

NB
  Bankovní okruh obvykle od okamžiku platby kreditní kartou peníze okamžitě nevybere. Po skutečném výběru bude trvat několik dní.
Toto je stanoveno ve smlouvě s vaší bankovní institucí.
Pokud tedy k našim splátkovým transakcím dojde před výběrem částky,kupující výběr nebo kredit na běžném účtu neuvidíte.  
Celá operace probíhá pouze na účtu kreditní karty.
Pokud uběhl čas a částka již byla z účtu vybrána,kupující uvidí ve vašem aktuálním účtu nejprve dotyčné číslo se znaménkem minus a poté, když je připsáno, stejné číslo se znaménkem plus.
L 'kupující, v případě pochybností se můžete obrátit na svou banku nebo bankovní systém a požádat o vysvětlení nebo, pokud si přejete, vám můžeme poskytnout kopii transakce, kterou provedeme e-mailem.

                                       ii. U objednávek placených předem bankovním převodem:
– V případě splacení běžných účtů u bank v Itálii   :
provedeme převod na váš aktuální účet, o kterém nám e-mailem sdělíte podrobnosti, IBAN a SWIFT.
Žádosti o zpětné odkoupení jsou povoleny na účtech Paypal a Hipay.
– V případě splacení na zahraničních účtech, a to jak v EU, tak mimo EU :
vzhledem k vysokým bankovním nákladům a nezajištění úspěchu transakce (která v tomto případě nezajišťuje žádné splacení bankami zapojenými do transakce) nevracíme žádnou částku bankovním převodem.
Úhrada vkupující proběhne výhradně připisováním VOUCHERU, který utratíte za naše stránky.
Žádosti o zpětné odkoupení jsou povoleny na účtech Paypal a Hipay.

ART 17. ORDINI INSERITI IN MODO ERRATO
Nulla si può pretendere dalla Farmacia Dott.Ciarcia Mele Srl se l’ordine dei prodotti viene eseguito in modo errato da parte dell’kupující: z důvodu nedbalosti nebo nedostatku technických znalostí nebo z důvodu poruchy vašeho terminálu.
Často se stává, že při příjezdu zboží si člověk uvědomí, že si objednal nechtěné zboží.
Web Pharmacy poskytuje dostatek příležitostí k prohlížení a kontrole produktů v košíku a jejich opravě i po uzavření objednávky a v dostatečném předstihu před odesláním.
In più il programma invia all’ordinante, in automatico, contestualmente alla conferma dell’ordine, una email  riassuntiva con gli estremi dell’ordine ed i prodotti inseriti.
V tomto případě platí podmínky stanovené v odstavci:
RIMBORSO DEGLI ORDINI ANNULLATI >  annullamento da parte dell’acquirente

ART 18. PREZZO DEI PRODOTTI
Cena produktů je cena podepsaná a potvrzená objednávkou.
Nic nemůže být uplatněno, pokud zakoupený produkt utrpí náhlou změnu ceny po potvrzení objednávky.
Výrobky na prodej na místě neustále podléhají úpravám cen, které se zvyšují nebo snižují.
Stejně jako v případě speciálních nabídek, bleskových nabídek, nabídek na prodej, existují také některé důležité slevy nebo snížení cen, o nichž rozhoduje majitel a okamžitě se uplatní.
Stejně tak se zlevněné výrobky nebo výrobky s významným snížením ceny, jakmile nabídka skončí, vrátí do komerčních cen.
Nessun preavviso è dovuto dalla Farmacia Dott.Ciarcia Mele Srl all’kupující.
Internetový prodej je sám o sobě prodej s cenami, které se náhle mění, jak se mění situace na trhu, podobně jako u změn na akciovém trhu.
L 'kupující může využít příležitostí, které přicházejí do cesty, ale logicky si nemůže stěžovat, pokud produkty již nejsou v nabídce a nevyužil je.

ČLÁNEK 19 VÝVOZ V EVROPSKÉ UNII
Viz následující odstavec.

ČLÁNEK 20. VÝVOZ MIMO EVROPSKÉ UNIE A CLO

 1. obal
  U mezinárodních zásilek je na našem výhradním uvážení, s jakým kurýrem k odeslání a jak balíček zabalit a jak odeslat.
  Il cliente può pattuire una consegna personalizzata previo accordo con la Farmacia Dott.Ciarcia Mele Srl.
  Je tomu tak proto, že u celních úřadů může mít zboží problémy nebo omezení při vstupu do státu přijetí.
  V některých zemích dodáváme zboží s Poste Italiane a v DOPORUČENÉM režimu.
  Molti CORRIERI siccome si auto-dichiarano in Dogana,  non accettano a priori le merci a rischio come i Profumi, Fiale per capelli, etc. 
 2. sledování 
  U mezinárodních zásilek doporučujeme zásilky sledovat každý den:
  - všimnout si jakýchkoli problémů 
  - protože pokud existuje celní blok, je odpovědnostíkupující vyčistit zboží.
 3. Prezzi dei prodotti  nelle spedizioni all’estero. Všechny ceny produktů jsou jasně uvedeny na našich webových stránkách a jsou včetně ITALSKÉ DPH. (Italská daň z DPH)
  Zatím nejsme vybaveni k prodeji bez DPH.
 4. Celní náklady.
  Ceny produktů nezahrnují žádné další dodatečné daně, cla nebo cla stanovené příslušnými právními předpisy, jako jsou daně stanovené pro mezinárodní dovoz zboží. 
  L 'kupující musí proto zařídit odbavení zboží přicházejícího do jeho země a zaplatit cla a daně (jiné než DPH), které jsou případně splatné celním orgánům státu původu.

  L 'kupující cizího státu, který nakupuje na naší internetové stránce:

  - prohlašuje, že je AWARE  
  che l’acquisto prevede una procedura di esportazione da parte nostra con dichiarazioni di responsabilità e documenti necessari all’export  ed una procedura di importazione a suo carico con dichiarazioni di responsabilità e documentazione varia;

  - prohlašuje, že je ZNALÝ zákonů, které upravují předmět a zavazuje se dodržovat všechny mezinárodní předpisy týkající se dovozu a vývozu zboží.
  Zavazuje se odbavit zboží a zaplatit daně své země a cla.

  VYSVĚTLIVKY
  Zboží, které dorazí do stavu kupujícího, se většinou nezastaví u celních úřadů, a proto je dodáváno bez kontroly a tedy bez placení daní a cel.

  Celní kontroly se provádějí náhodně.
  Může se stát, že příležitostně se zboží zastaví a dovozce (kupující, v tomto případě, je vyžadována řada dokumentů a pravděpodobně dovozní daň a cla.

  Zjistili jsme, že velmi často neexistuje spravedlivá logika při rozhodování o výši těchto daní a cel, ale jsou aplikována (podle nesporného úsudku) dokonce nesprávně a absurdně.
  Někdy mohou daně a cla přesáhnout hodnotu zboží.
  Státy tedy chtějí omezit dovoz zboží, což činí náklady nepohodlnými, zejména pokud se výrobky prodávají také v jejich vlastním stavu.
  Bohužel, protože Celní správa je velmi složitým orgánem, je obtížné prosadit svá práva, zejména pokud jde o malé částky.
 5. zboží zastaveno na celniciCelní úřad ve vaší oblasti zabalí zásilku, zkontroluje veškerou dokumentaci, která s balíčkem cestuje, otevře ji, zkontroluje zboží.
  Pokud zboží nemůže vstoupit, protože nedodržuje zákony, je přímo odesláno nebo zničeno.
  Zboží s rizikem blokování:
  léky, potraviny, ovoce, alkoholické výrobky, barviva na vlasy, opalovací krémy, kosmetické lahvičky na opětovný růst nebo problémy s vlasy, kosmetika obecně atd. jsou to výrobky, které jsou citlivé na omezení v různých státech.
 6. žádost o dokumentaciPokud je zboží vhodné a může vstoupit:
  Celní správa vyžaduje další dokumentacikupující (také nazýván dovozce) prostřednictvím COURIER, který zásilku vybavil (obvykle DHL nebo GLS nebo Poste Italiane).
  Kancelář COURIER připravená pro vztahy s celními orgány kontaktujtekupující na telefonní číslo, které vložíme do balíčku nebo pošleme e-mail.
  (nevolajte nám, protože jsme do balíčku již vložili veškerou požadovanou dokumentaci).

  COURIER komunikuje s EUkupující všechny věci, které je třeba udělat, a dokumenty, které byly požádány o pokračování v proclení zboží.
  Jednou částí jsou technické dokumenty týkající se zboží, informace, kterékupující nemůže to vědět; abych je usnadnil, mohu je zkompilovat a poslat již hotové.

  Ostatní dokumenty jsou osobní údaje, ke kterýmkupující (číslo sociálního zabezpečení, identifikační doklady, lékařský předpis, drogy, které používá, důvod dovozu atd.).

  Pokudkupující neodpoví, COURIER nás varuje a děláme vše pro to, abychom se dostali do kontaktu skupující, ale kvůli tomu ztrácíme čas.
  Bohužel musíme spěchat, protože drahocenný čas se ztrácí v důsledku časového pásma a předkládání dokumentů.
  Když je vydán mezinárodní řád, musí být pochopeno, že jde o složitý postup a že má občanskoprávní a trestní odpovědnost.
 7. návrat k odesílateliPři přijímání hovorů nebo e-mailů je třeba dbát opatrnosti.
  Pokudkupující neodpovídá a neposílá tyto dokumenty, po 10 dnech Celní úřad se nás zeptá, zda má být zboží odesláno nebo zničeno.

                                        i.    Se la merce è distrutta, l’kupující perde la spedizione e non c’è alcun tipo di rimborso da parte della Farmacia Dott.Ciarcia Mele Srl.

                                       ii.    Se la merce torna indietro:
l 'kupující ztrácí náklady na zaslání zásilky, zaplatí celní náklady a náklady CORRIERE za zpětný dovoz zboží v Itálii, zaplatí veškeré poplatky za řízení postupu vrácení.
Náklady přesahují hodnotu zboží, takže nebudou vráceny žádné peníze.
La Farmacia Dott.Ciarcia Mele Srl potrà rivalersi sull’kupující za úhradu vzniklých nákladů a vzniklé škody.
Poznámka: Toto řešení není pro nikoho výhodné.

VYSVĚTLIVKY
Nemůžeme ztratit, protožekupující neplní svůj závazek vůči celním orgánům.
Za zpětný dovoz musíme zaplatit italskému celnímu úřadu (v závislosti na hodnotě zboží, přibližně 50 EUR, aby se zvýšil); musíme zaplatit CORRIERE DHL za řízení případu pro dovoz do Itálie (přibližně 100 EUR); podporujeme sekretářské výdaje za zpracování souboru.
Pro nás se tato zásilka stává ztrátou, nikoli ziskem.

ČLÁNEK 21 PRIVÁTNÍ  (Italské právo 675/96) e ZVEŘEJNĚNÍ podle čl. 13 nařízení (EU) 2016/679 („GDPR“)

– DATA – I dati sono raccolti dalla Farmacia Dott.Ciarcia Mele Srl con il consenso dell’kupující, je s nimi zacházeno v souladu s platnými právními předpisy o soukromí a budou sděleny pouze osobám pověřeným prováděním činností nezbytných k plnění této smlouvy. Pokud jde o sdělená data,kupující může požadovat a získat jeho aktualizaci, opravu a integraci, požádat o jeho výmaz, transformaci do anonymní formy nebo hromadně; v případě nezákonného zpracování můžete proti legitimním důvodům proti zpracování.
L 'kupující bere na vědomí, že v případě výmazu údajů, které máme k dispozici, již nebudeme moci provádět úniky jakýchkoli příkazů proti němu. V tom případě nám budete muset poskytnout jak vaše údaje, tak oprávnění ke konkrétnímu použití.

– TELEFON - Thekupující autorizza la Farmacia Dott.Ciarcia Mele Srl ad apporre in maniera visibile il numero di telefono o cellulare all’esterno del pacco per facilitarne la consegna da parte del CORRIERE.
Pokud si nepřejete, aby výše uvedená telefonní čísla byla připojena, musíte provést specifickou písemnou komunikaci dopisem nebo e-mailem a přijmout, že v případě problémů může dojít k komplikacím pro doručení zásilky, dokud nebude doručeno potvrzení.
Pokud je balíček vrácen odesílateli, má se za to, žekupující neudělal vše pro to, aby usnadnil doručení a aplikoval l’ART 13 IN CASO DI MANCATO RITIRO

L 'kupující autorizza la Farmacia Dott.Ciarcia Mele Srl al trattamento dei dati secondo la legge sulla Privacy.

ZVEŘEJNĚNÍ podle čl. 13 nařízení (EU) 2016/679 („GDPR“)

 Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (in seguito GDPR), Ti informiamo che la Farmacia Dott.Ciarcia Mele Srl con sede in Solopaca, Via Roma, n.20 in qualità di Titolare del trattamento, tratterà – per le finalità e le modalità di seguito riportate – i dati personali da Te forniti.

In particolare, la Farmacia Dott. Ciarcia Mele Srl tratterà i seguenti dati personali: 
A) osobní a identifikační údaje (jméno a příjmení, daňový kód, bydliště, bydliště, DIČ);
B) zdravotní údaje (stávající a předchozí patologie, možné alergie, léky, možná fyzická / intelektuální / smyslová postižení);
C) Vytvořená historie objednávek; 
Údaje uvedené v bodě B) se považují za „údaje“ podle čl. 9 GDPR

1. Právní základ a účel zpracování. 
Shromážděné osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zásadami nezbytnosti, zákonnosti, správnosti, přiměřenosti a transparentnosti pro účely a v souladu s podmínkami zákonnosti (tzv. Právní základy) uvedenými níže: 1.1 Právním základem takového zacházení je potřeba splnit zákonná povinnost. 1.2 Výše uvedené zacházení je založeno na zákonných povinnostech nebo předpisech nebo na příkazech příslušných úřadů.

2. Metody zpracování

Zpracování vašich osobních údajů se provádí také pomocí elektronických prostředků pomocí operací uvedených v čl. 4 Kód a umění. 4 n. 2) GDPR a přesněji: zpracování osobních údajů může zahrnovat sběr, registraci, organizaci, konzultaci, zpracování, úpravu, výběr, extrakci, srovnání, použití, propojení, blokování, komunikaci, zrušení a zničení údajů.

3. Povaha poskytování osobních údajů
3.1 Poskytování údajů podle písmen A), B) pro účely uvedené v bodě 1.1. je povinná pro výkon svých činností. Proto odmítnutí toto ustanovení neumožňuje.

3.2 Poskytování údajů uvedených v písmenech C) pro účely uvedené v bodě 1.2. je volitelné.

4. Rozsah datové komunikace 
Za účelem dosažení výše uvedených účelů budou vaše osobní údaje sděleny Národní zdravotní službě pro zákonné povinnosti. Osobní údaje budou zpracovávat autorizovaní pracovníci (lékárníci, zaměstnanci přepážky) a třetí strany identifikované jako externí zpracovatelé dat (konkrétní poskytovatelé služeb). Vaše osobní údaje nebudou zveřejněny.

5. Přenos dat do zahraničí.
Osobní údaje jsou ukládány na serverech umístěných v Itálii. Vaše data nebudou předána mimo EU.

6. Období uchovávání údajů
Údaje budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k dosažení výše uvedených účelů, v souladu s povinnostmi ochrany a zákonem stanovenými limity.

7. Práva zúčastněné strany 
Podle zájmu podle čl. 15 nařízení, máte právo:

i. získat:
a) potvrzení existence nebo neexistence osobních údajů, které se vás týkají, i když ještě nebyly zaregistrovány; 
b) jejich komunikaci ve srozumitelné formě;

ii. získat indikaci: 
a) původ osobních údajů; 
b) účely a metody zpracování; 
c) logika použitá v případě zpracování prováděného pomocí elektronických nástrojů; 
d) identifikačních údajů týkajících se správce údajů, zpracovatelů údajů a zástupce jmenovaného podle čl. 5 odst. 2 zákoníku o ochraně soukromí a čl. 3, odstavec 1, GDPR; 
e) subjekty nebo kategorie subjektů, kterým mohou být osobní údaje sdělovány nebo které se o nich mohou dozvědět jako jmenovaný zástupce ve státě, vedoucí nebo jmenovaní;

iii. Výsledek: 
a) aktualizace, opravy nebo v případě zájmu integrace údajů; 
b) vymazání, transformace do anonymní formy nebo blokování údajů zpracovaných v rozporu se zákonem, včetně údajů, které není nutné uchovávat pro účely, pro které byly údaje shromážděny nebo následně zpracovány; 
c) potvrzení, že operace uvedené v dopisech a) a b) byli upozorněni, i pokud jde o jejich obsah, na ty, kterým byly údaje sděleny, s výjimkou případů, kdy je takové plnění nemožné nebo vyžaduje použití prostředků zjevně nepřiměřených s ohledem na chráněné právo;

iv. objekt, zcela nebo částečně: 
a) ze zákonných důvodů ke zpracování vašich osobních údajů, i když to souvisí s účelem shromažďování. 
V případě potřeby máte také práva uvedená v článcích 16-21 GDPR (právo na opravu, právo být zapomenut, právo na omezení zacházení, právo na přenositelnost údajů, právo na námitku), jakož i právo podat stížnost na Ručitelský úřad.

8. Postupy pro výkon práv 
Svá práva můžete kdykoli uplatnit přímým kontaktováním správce dat nebo zasláním:

• doporučený dopis se zpětným příjmem na adresu správce údajů.

• e-mail na: mciarcia@libero.it 
V případě porušení pravidel o ochraně osobních údajů můžete kdykoli podat stížnost na Úřad pro dohled.

9. Řadič dat 
Farmacia Dott.Ciarcia Mele Srl Via Roma, n.20 – 82036 Solopaca – Benevento – Italy

ČLÁNEK 22. PŘEKLAD TÉTO DOHODY
Překlad této smlouvy do jiných jazyků byl proveden s automatickým překladatelem, který usnadnil překladkupující
UPOZORNĚNÍ Nepřijímáme žádnou odpovědnost za kvalitu překladu mezi italštinou a jinými jazyky. 
Zůstává odpovědnostíkupující břemeno tisku a přesný a správný překlad této smlouvy do italštiny do jiných jazyků. 
L 'kupující se zavazuje přijmout původní italskou verzi této smlouvy.

ART 23. GIURISDIZIONE COMPETENTE
Per il soddisfo dei propri diritti e per il recupero delle somme, la Farmacia Dott.Ciarcia Mele Srl si riserva il diritto di agire legalmente. 
Pro jakýkoli spor je příslušný soud v Benevento v Itálii.   

ART 24. ACCETTAZIONE DELL’ORDINE ONLINE
Po potvrzení objednávkykupující dichiara: di aver letto le presenti clausole, di accettarle “in toto” e autorizzare la Farmacia Dott.Ciarcia Mele Srl all’evasione dell’ordine.  

Přijetí objednávky online se dosáhne označením příslušného políčka, které vstoupí do fáze platby, pomocí myši nebo klávesnice.

Senza la marcatura e la relativa consapevolezza di voler confermare l’ordine,  viene impedito il pagamento e l’ordine non viene generato.
Při relativním označení kolonky, tedy s vědomím a vůlí potvrdit objednávku, postup pokračuje až do jeho ověření a objednávka se považuje za potvrzenou.
L 'kupující přijímá a tiskne současnou verzi smlouvy o nákupu na dálku.

Přijetím zejménakupující Prohlašuje:
1) být věkem;
2) přečíst smlouvu a přijmout ji „v celém rozsahu“;
3) che i dati da lui  forniti per l’esecuzione del contratto sono veritieri e se ne assume tutte le responsabilità a norma di legge;
4) pečlivě si přečíst tuto smlouvu a přijmout všechny články a doložky obsažené v této smlouvě;
5) abyste si přečetli specifikace ochrany soukromí ART. 21 LEGGE PRIVACY, di accettarne tutte le clausole e di dare autorizzazione alla Farmacia Dott.Ciarcia Mele Srl al trattamento dei dati nel rispetto della legge sulla Privacy;
6) být si vědom toho, že používání našich webových stránek znamená souhlas s používáním cookies. Přijetí se provádí kliknutím na příslušné informační pole na domovské stránce při prvním přístupu. Po přijetí se pole již nezobrazí;
7) který má v úmyslu potvrdit objednávku pro všechny právní účely.
   
KONEC

cs_CZCzech
Scrivici adesso